Anekke, Tamaris és Bugatti táskák, pénztárcák várnak webáruházunkban!

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek

 

Bocskoros 2005. Kft. 

Anna táska webáruház ÁSZF 

   

   

   

Anna táska webáruház 

Általános Szerződési Feltételek 

   

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. 

   

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (www.annataska.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.annataska.hu/shop_help.php?tab=terms és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://www.annataska.hu/shop_ordered/77657/pic/doc/aszf_borcipo.pdf

   

Definíciók: 

   

Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe  veszi, Szolgáltatóval szerződést köt. 

   

Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége  körén  kívül  eljáró  természetes személy. 

   

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy. 

   

Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt. 

   

1.    SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Bocskoros 2005. Kft. 

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 9700 SzombathelySárosi Gyula utca 8. 

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgálórendszeresen  használt  elektronikus levelezési címe: taska@webaruhazak.info 

A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 18-09-106400 A szolgáltató adószáma: 13526391-2-18 

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve / engedélyező hatóság és engedély szám (ha van): Vas Megyei Törvényszék Cégbírósága 

A szolgáltató telefonszáma: +36706246151 A szerződés nyelve: magyar 

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: 

Szolgáltató neve: UNAS Online Kft. Székhelye: H-9400 Sopron, Kőszegi út 14. Adószáma: 14114113-2-08 Cégjegyzékszám: 08-09-015594 Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága Nyilvántartásba vétel dátuma: 2007.11.29. E-mail: unas@unas.hu 

   

   

2.    ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK: 

2.1.            A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (,,Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló  2001.  évi CVIII.  (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II26.) Korm.


 

rendelet vonatkozó rendelkezéseireA vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadó k. 

   

2.2.         A jelen ÁSZF napjától hatályos és visszavonásig hatályban maradA Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-vá ltozásüzleti érdek céggel kapcsolatos változások)A módosításokat a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben értesíti - mely alapján a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállnivagy azt felmondani.

   

2.3.           Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak , valamint a weboldal terjesztésének tekintetében Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolásafeldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

   

3.    REGISZTRÁCIÓN ÁSÁRLÁS 

3.1.              Felhasználó a regisztráció/vásárlás során köteles a sajátvalós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. 

   

3.2.                A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

   

3.3.               A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé  válik  (ha  van  regisztráció  az  oldalon)

   

4.    MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 

4.1.          A megjelenített termékek a webáruházból online (bizonyos esetekben telefonon) rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó árak (tehát tartalmazzák a törvényben előírt áfátilletve, ha a Szolgáltató áfa mentesen számláz, az árak a fizetendő összegek), azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. 

   

4.2.              A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. 

   

4.3.         Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

   

4.4.        Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától  jelentősen  eltérő,  esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy " l Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.  Jelentős  eltérésnek  minősül  -  a  hazai  bírói joggyakorlatnak megfelelően - az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív  irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98.

§ ) fogalmát a törvény nem határozza meg. 

   

4.5.         A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésrőlamelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. 

   

   

5.    RENDELÉS MENETE

5.1.               Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást. 

   

5.2.         Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.


 

5.3.             Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a

,,kosár" ikonra kattintva. 

   

5.4.         Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni kiválasztja a „tovább vásárolok" gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolniellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A törlés - X" ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a fri ssítés/kosárfrissítése" ikonra kattint Felhasználó. 

   

5.5.         Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módotmelynek típusai a következők: 

   

5.5.1.         Fizetési módok: 

   

UtánvételAmennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteniakkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot. 

   

Előre utalás: Amennyiben szeretné előre átutalni a rendelés értékét, kérjük a rendelés leadása után jelezze ezt kollégánknak e-mailen Miután átküldtük Önnek a termék ellenértékének számlájátannak számlaszámára hivatkozva tud utalni. 70.000 Forint feletti megrendelés esetén csak előre történő utalás után áll módunkban kiküldeni a megrendelt termékeket. CÉGÜNK FENNTARTJA A JOGOTHOGY AMENNYIBEN EGY MEGRENDELŐ TÖBBSZÖRI ESETBEN MEGTAGADJA AZ ÁTVÉTELTANNAK ELLENÉRE, HOGY A MEGRENDELÉSI SZÁNDÉKÁT A FUTÁRNAK TÖRTÉNŐ ÁTADÁS ELŐTT NEM MONDTA LEÍGY CÉGÜNKNEK ANYAGI KÁRT OKOZKÉSŐBBI MEGRENDELÉS ESETÉN ELŐRE UTALÁS UTÁN ÁLL MÓDUNKBAN A FUTÁRNAK ÁTADNI A 

MEGRENDELT TERMÉKET! Az át nem vett csomagok szállítási költségét és a sikertelen szállítással kapcsolatban felmerült egyéb költséget a megrendelőre terhelhetjük! 

Fizetés bankkártyával a Barion segítségével: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

   

5.5.2.        Szállítási költség:

   

GLS futárszolgálat: Egységesen 1000 Ft A vásárló a szállítás teljes költségének csupán egy részét állja ezzel az összegge,a további költségeket (a szállítási költség fennmaradó részét, az utánvét költségét, a csomagolás költségét) cégünk állja. A csomagokat a GLS futár 8 és 17 óra között szállítja ki a megadott szállítási címre (kérjükminden esetben olyan címet adjon meg szállítási címnek, ahol a megadott időpontban elérhető)A megrendelt árut a GLS csomagküldő szolgálat kézbesítiAmennyiben a kézbesítő az áru átadását nem tudja teljesíteni a csomagról értesítést, ha ;y. 1z értesítőn megtalálható a kézbesítő telefonszáma is, ezen lehet egyeztetni a következő kiszállítás időpontját. VASARLO MINDEN ESETBEN OLYAN SZÁLLÍTÁSI CÍMET ADHAT MEG, AHOL A FUTÁR MUNKAIDŐBEN ELÉRHETIVAGY MÁSMEGBÍZOTTNAK ÁTADHATJA A TERMÉKET. EGY RENDELÉSEN BELÜL KÉT SZÁLLÍTÁSI CÍMET MEGADNI NEM LEHETSÉGESHISZEN A FUTÁR IS MENETREND ÉS TERÜLETI FELOSZTÁS SZERINT DOLGOZIK, IGY AZON NAPKÖZBEN MÓDOSÍTANI LEHETETLEN. KÉRJÜK EZEN INFORMÁCIÓK SZÍVES BETARTÁSÁT! 

   

Pick Pack Pont szállítási mód: 5 5 Egységesen 1000 Ft Válassza kihogy melyik Pick Pack ponton szeretné átvenni a csomagot! Az átvételi helyszínre történő kiszállításkor, emailben és sms-ben is tájékoztatja a futárszolgálat a csomag beérkezéséről! A csomagot 7 naptári napig tudja átvenni, ezt követően visszaküldik  cégünkhözA csomagod  átvétele előtt be kell mutatni a személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt (személyi igazolványjogosítvány, útlevél )Ha nem a csomagon szereplő személy veszi át a csomagotakkor két tanú aláírásával ellátott meghatalmazás is szükséges a csomag átvételéhez. A személyazonosságát igazoló hatósági  igazolvány  elnevezését,  betűjelét és a számát, valamint  ha a csomagot a címzett veszi át a „Címzett" megjelölést, ha a csomagot nem a címzett veszi át, akkor az átvétel jogcímeként a 

,,Helyettes átvevő „ megnevezést kizárólag az átadónál maradó példányra kell feljegyezni Az átadási bizonylat tárolása, valamint a meghatalmazás őrzése a vonatkozó szabályoknak megfelelően történik megA meghatalmazást az átadási bizonylattal együtt átadó megőrizni kötelesFontos, az átvétel hiánya miatt visszaszállított csomagok újraküldési díja 990Ft. Ügyfélszolgálat elérhetősége: 00 36 1 803 6300 E maii: pickpackpont@sprinter.hu 

   

5.6.            Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióraIlyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

   

5.7.             A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmazA számlát (és ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet) a csomag tartalmazza Felhasználó a Ptk. 6:127§-a alapján köteles a csomagot késedelem nélkül, lehetőleg a kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékekencsomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenn i. Amennyiben a Felhasználó nem vizsgálja át a csomagot, szerződésszegést követ elés viseli az ezzel való következményeket (a termék állapotának bizonyításának nehéz sége). A termék(ek) kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. 

   

5.8.           Az adatok megadását követően Felhasználó a "megrendelés/rendelés elküldése" gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokatilletve megjegyzést is küldhet a 


 

megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. 

   

5.9.         Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik. 

   

5.10.         Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése" gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X" ,,törlés" gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére. 

   

5.11.              Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időbenmert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja soránvagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni . 

   

5.12.             Felhasználó tudomásul veszihogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

   

   

6.    A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1.                    A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a  munkaidő  lejárta  után  történik,  az  azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus  úton  visszaigazolja,  hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

   

6.2.         Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 1-8 munkanap belül.

   

6.3.                Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. 

   

6.4.          Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta. 

   

6.5.            Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot. 

   

6.6.           A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

   

6.7.         A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a)   a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy 

b)    a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor kellett volna teljesíteni. 

   

6.8.         Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni. 

   

6.9.            Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termékeket (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el. A Ptk. alapján (6:142. §) aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és 


 

nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. Szándékos szerződésszegés esetén a Szolgáltató teljes kárát meg kell téríteni. 

   

Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató - amennyiben nem jelzi a fogyasztó az elállási szándékát - a termékek beszerzése, tárolása miatt keletkezett kárát és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben. 

   

Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi  igényeink  érvényesítése  érdekében  igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli. 

   

7.    ELÁLLÁS JOGA

7.1.           Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Ha a vállalkozás jelen tájékoztatásnak nem tesz eleget, a 14 napos elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap. 

   

7.2.          A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján. 

   

7.3.         Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen  Fogyasztó,  vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

   

7.4.            Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. 

   

7.5.         A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

   

7.6.         Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

   

7.7.          Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

   

7.8.         A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

   

a.         szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 

b.                  olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 

c.         romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

d.              olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

e.         olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 

f.           olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; 

g.          olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 

h.         lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében,  ha  az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 

i.         hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 

j.         nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 

k.                lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 

1. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul 


 

vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát. 

   

*ldefault l lelallasi-extral* 

   

7.9.               Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részérebeleértve a szállítási díjat is. 

   

7.10.             A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adjae visszatérítésmód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

   

7.11.           Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen  sem  később  visszaküldeni  vagy Szolgáltató címen leadni. 

   

7.12.         Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

   

7.13.         Fogyasztó akkor tartja be a határidőtha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősülha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. 

   

7.14.            A fogyasztó kizárólag a termék visszak üldésének közvetlen költségét viselikivéve ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

   

7.15.             A Szolgáltató nem kötelea Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fu varozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. 

   

7.16.                A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatjaamíg vissza nem kapta az áru(ka)tvagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóanhogy azokat visszaküldte: a kettő közül a  korábbi  időpontot  kell  figyelembe venn i. 

   

7.17.               Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogávalannak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt nyilatkozat segítségével), telefo non, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. A megrendelt terméket postai útonszemélyesenvagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Fogyasztó a Szolgáltató részére. 

   

7.18.          A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 

   

7.19.           A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormrendelet itt érhető el. 

   

7.20.         Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el. 

   

7.21.         Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

   

7.22.         Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg. 

   

7.23.            Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozástazaz az olyan személyt, aki  a szakmájaönálló foglalkozása  vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

   

7.24.         Elállási jog gyakorlásának a menete:

   

7.24.1.                 Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

   

7.24.2.          Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe. 

   

7.24.3.          A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül de legkésőbb


 

elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni A határidő betartottnak minősül, amennyiben  a  14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon  belül).  A megrendelő  viseli  az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. 

   

7.24.4.           A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

   

7.24.5.         Több termék adásvéte lekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal. 

   

8.    JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 

Hibás teljesítés 

   

Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 

   

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. 

   

Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg. 

   

Vállalkozásnak minősülő Felhasználóolyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása  vagy  üzleti  tevékenysége körében jár el. 

   

Kellékszavatosság 

   

8.1.         Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

   

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági  igényt  érvényesíthet  a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

   

8.2.         Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján? 

   

Felhasználó - választása szerint - az alábbi  kellékszavatossági igényekkel  élhet: kérhet kijavítást  vagy kicserélést,  kivéveha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem  kérte, illetve nem  kérhetteúgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli,  kivéve,  ha az indokolt  volt, vagy  arra  a vállalkozás adott okot. 

   

8.3.         Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

   

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem későbbmint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás vagy használt termékek esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. (Lejárati idővel rendelkező termékek esetében a  kellékszavatosság  a  lejárati  idő  végéig érvényesíthető). 

   

8.4.         Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

   

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

   

8.5.             Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül)?

   

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A 


 

teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

   

Termékszavatosság 

   

8.6.          Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával? 

   

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

   

8.7.          Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján? 

   

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

   

8.8.          Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

   

A termék akkor hibásha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek     vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

   

8.9.          Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét? 

   

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától  számított  két  éven  belül érvényesíthe tiE határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

   

8.10.          Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

   

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. 

   

8.11.       A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

   

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alólha bizonyítani tud jahogy: 

-     a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártottailletve hozta fo rgalombavagy 

-     a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 

-     a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Felhívom figyelméthogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerreegymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti . 

   

Jótállás (Új termékek esetén) 

   

8.12.          Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával? 

   

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormrendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül. 

   

8.13.          Fogyasztót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 

   

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásavagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végziaz üzembe helyezés napjával kezdődik. 

   

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint 

   

i.                kijavítást vagy kicserélést igényelhet kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog  teljesítésével  a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy 

ii.            az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett  a  kijavítást  vagy  a  kicserélést  nem  vállalta,  e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a ki javításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. 

   

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 


 

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. 

   

8.14.         Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 

   

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítjahogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelméthogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igénytilletve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerreegymással  párhuzamosan  nem  érvényesíthet,  egyébként  viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt  jogosultságoktól  függetlenül megilletik. 

   

8.15.                  Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

   

8.16.               Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággalilletve jótállással az olyan károkértamelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésbőltúlzott igénybevételből illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek. 

   

8.17.               Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélnifeltéve hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 

   


 

9                 A  SZAVATOSSÁGI       IGÉNY   ESETÉN      TÖRTÉNŐ (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN) 


 

ELJÁRÁS 


 

   

9.1.               Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. 

   

9.2.         A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával). 

   

9.3.         A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §). 

   

9.4.         A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. 

   

9.5.         A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. 

   

9.6.         Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belüligazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. 

   

9.7.            A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. 

   

9.8.         A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 

   

10.   VEGYES RENDELKEZÉSEK 

10.1.           Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

   

10.2.          Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

   

10.3.           Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben  ragaszkodjon  az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

   

10.4.         Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.


 

10.5.         Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshop ja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogathatóezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó  jog a magyar  jog. Amennyiben  a felhasználó fogyasztó,  úgy  a Pp. 26. § (1)  bekezdése  alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben  az  alperes  (fogyasztó)  belföldi  lakóhelye  szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

   

10.6.          Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból. 

   

10.7.              Szolgáltató - az általa elfogadott fizetési módok tekintetében - nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyévela fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Európai Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt. 

   

10.8.              Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről , valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek. 

   


 

11.   PANASZKEZELÉS    RENDJE FELHASZNÁLÓK ESETÉN) 


 

(FOGYASZTÓNAK           MINŐSÜLŐ 


 

   

11.1.           Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. 

   

11.2.         Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 

   

11.3.                 Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. 

   

11.4.                 Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint: 

   

11.5.         A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

   

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.)  Korm.  rendelet  szerint  közigazgatási  hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu 

   

11.6.         A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

   

   

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 

Fax száma: (76) 501-538 Név: Mátyus Mariann 

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu; 

   

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. 

Telefonszáma: (72) 507-154 

Fax száma: (72) 507-152 NévDr. Bodnár József 

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu; Békés Megyei Békéltető Testület 


 

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 

Fax száma: (66) 324-976 Név: Dr. Bagdi László 

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu; 

   

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 

Fax száma: (46) 501-099 Név: Dr. Tulipán Péter 

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu; 

   

Budapesti Békéltető Testület 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

Telefonszáma: (1) 488-2131 

Fax száma:  (1)  488-2186 Név: Dr. Baranovszky György 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; 

   

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 

Név: Dékány László, Jerney Zoltán 

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu; 

   

Fejér Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8000 SzékesfehérvárHosszúsétatér 4-6. 

Telefonszáma: (22) 510-310 

Fax száma: (22) 510-312 Név: Kirst László 

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; 

   

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 

Fax száma: (96) 520-218 Név: Horváth László 

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik .hu; 

   

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 

Telefonszáma: (52) 500-749 

Fax száma: (52) 500-720 Név: Dr. Hajnal Zsolt 

E-mail cím: info@hbkik.hu; 

   

Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. 

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 

Név: Pintérné Dobó Tünde E-mail cím: tunde@h kik.hu; 

   

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. 

Telefonszáma: (56) 510-610 

Fax száma: (56) 370-005 

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit 

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu; 


 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

Telefonszáma: (34) 513-010 

Fax száma: (34) 316-259 Név: Dr. Rozsnyói György 

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu; 

   

Nógrád Megyei Békéltető  Testület 

Címe: 3100 SalgótarjánAlkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860 

Fax száma: (32) 520-862 Név: Dr. Pongó Erik 

E-mail cím: nkik@nkik.hu; 

   

Pest Megyei Békéltető Testület 

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2em240. 

Telefonszáma: (1)-269-0703 

Fax száma: (1)-269-0703 Név: dr. Csanádi Károly 

E-mail cím: pmbekelteto@ pmkik.hu Honlap cím: www.panaszrendezes .hu 

   

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 

Telefonszáma: (82) 501-000 

Fax száma: (82) 501-046 Név: Dr. Novák Ferenc 

E-mail cím: skik@skik.hu; 

   

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 

Fax száma: (42) 311-750 

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu; 

   

Tolna Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7100 SzekszárdArany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661 

Fax száma: (74) 411-456 Név: Mátyás Tibor 

E-mail cím: kamara@t mkik.hu; 

   

Vas Megyei Békéltető Testület 

Címe: 9700 SzombathelyHonvéd tér 2. 

Telefonszáma: (94) 312-356 

Fax száma: (94) 316-936 Név: Dr. Kövesdi Zoltán 

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu 

   

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u3. 

Telefonszáma: (88) 429-008 

Fax száma: (88) 412-150 Név: Dr. Óvári László 

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu 

   

Zala Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. 

Telefonszáma: (92) 550-513 

Fax száma: (92) 550-525 Név: dr. Koczka Csaba 

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu 


 

11.7.           A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyorshatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

   

11.8.           Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

   

11.9.           A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési  platformot.  A platform igénybe  vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/ odr 

   

11.10.             Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheliEnnek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

   

11.11.         Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni: 

         az eljáró bíróságot; 

         feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását; 

         az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával; 

         azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható; 

         a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet . 

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. 

   

12.    SZERZŐI JOGOK

12.1.         Miután a www.annataska.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a www.annataska.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

   

12.2.         www.annataska.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

   

12.3..   A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. 

   

12.4.              Tilos a www.annataska.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely  olyan  alkalmazás  használata, amellyel a www.annataska.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető. 

   

12.5.                www.annataska.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges. 

   

12.6.         Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót  kötbér  illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft,  illetve szavanként  bruttó  20.000  Ft. Felhasználó  tudomásul  veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

   

13.     ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.annataska.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy
Szombathely 


 

Elállási nyilatkozat minta 

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

   

   

   

Címzett (név, postai cím, e-mail cím, fax szám, telefonszám): Bocskoros 2005Kft., (Postázási cím a számlán található), markascipo@webaruhazak.info, +36706246151 

   

   

   

Alulírott kijelentem hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére: 

   

   

   

Megrendelés időpontja /átvétel időpontja: 

   

   

   

Fogyasztó(k) neve: 

   

   

   

Fogyasztó(k) címe: 

   

   

   

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén): 

   

   

   

Dátum: 

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Bocskoros 2005 Kft. – www.annataska.hu

 

 

 

Adatvédelmi szabályzat

 

 

 

 


 

Bevezetés

A Bocskoros 2005 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Sárosi Gyula utca 8., cégjegyzékszám: 18 09 106400, adószám: 13526391-2-18)  (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: www.annataska.hu

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: https://www.annataska.hu/shop_ordered/77657/pic/doc/adatkezeles_borcipo.pdf

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

 

 

Az adatkezelő és elérhetőségei:

 

Név:    Bocskoros 2005 Kft.            

Cím:    9700 Szombathely, Sárosi Gyula utca 8.

E-mail:            taska@webaruhazak.info

Telefon:         06-70-434-1025

 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

 

Név:    Bocskoros 2005 Kft.            

Cím:    9700 Szombathely, Sárosi Gyula utca 8.

E-mail:            taska@webaruhazak.info

Telefon:         06-70-434-1025

 

 

Fogalom meghatározások

 

 1. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 1. adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 1. adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

 1. adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 1. címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 1. az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

 1. adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 

A személyes adatok:

 

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 

 1. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 

 1. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 

 1. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 

 1. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

 

 1. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

 

 

 

Adatkezelések

 

Regisztráció

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezetéknév, keresztnév

Azonosítás, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

E-mail cím

Kapcsolattartás, rendszerüzenetek küldése, felhasználói fiókba történő belépés

Értesítési telefonszám

Azonosítás, kapcsolattartás

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

Kiegészítő adatok

A szolgáltatás teljesítésének hatékonyabbá tétele

 

 

A regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A regisztráció kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 

 1. Az érintettek köre: a weboldalon regisztrált valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart. A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

 

 

 

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

 • postai úton a 9700 Szombathely, Sárosi Gyula utca 8. címen,
 • e-mail útján a taska@webaruhazak.info e-mail címen,
 • telefonon a 06-70-434-1025 számon.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy

 

 • az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy regisztrálni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a felhasználói fiókot nem tudjuk létre hozni.

 

 

Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Felhasználói név

Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás, visszaigazolások küldése

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 

 1. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

 • postai úton a 9700 Szombathely, Sárosi Gyula utca 8. címen,
 • e-mail útján a taska@webaruhazak.info e-mail címen,
 • telefonon a 06-70-434-1025 számon.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja:

 

 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont,

 

 • Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

 • A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

 

 • A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

 

6:22. § [Elévülés]

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy

 

 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

 

 

Ajánlatkérés

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név

Azonosítás

Telefonszám

Kapcsolattartás, egyeztetés

E-mail cím

Kapcsolattartás, az ajánlat (válasz) megküldéséhez szükséges.

Üzenet

Az ajánlat kidolgozásához és testre szabásához szükséges.

 

 

 

 

Az ajánlatkérés időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

Az ajánlatkérés kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 

 1. Az érintettek köre: a weboldalon ajánlatot kérő valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

 • postai úton a 9700 Szombathely, Sárosi Gyula utca 8. címen,
 • e-mail útján a taska@webaruhazak.info e-mail címen,
 • telefonon a 06-70-434-1025 számon.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

 

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy

 

 • az adatkezelés ajánlat adásához szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy ajánlatot tudjunk küldeni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek testre szabott ajánlatot adni.

 

Kapcsolatfelvétel

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név

Azonosítás

E-mail cím

Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése

Telefonszám

Kapcsolattartás

Üzenet tartalma

A válaszadáshoz szükséges

A kapcsolatfelvétel időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A kapcsolatfelvétel-kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 

 1. Az érintettek köre: A kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

 • postai úton a 9700 Szombathely, Sárosi Gyula utca 8. címen,
 • e-mail útján a taska@webaruhazak.info e-mail címen,
 • telefonon a 06-70-434-1025 számon.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy

 

 • a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és ajánlat adásához szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

 

 

Ügyfélkapcsolat

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím, telefonszám.

Kapcsolattartás, azonosítás, szerződések teljesítése, üzleti cél.

 

 1. Az érintettek köre: Az adatkezelővel telefonon/e-mailben/személyesen kapcsolatot tartó, vagy szerződéses jogviszonyban álló valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az adatkezelő és az érintett közötti jogviszony megszűnéséig, illetve követelések esetén a szerződést követő 5 évig tart.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő által foglalkoztatott munkatársak a fenti céllal kezelhetik, az alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

 • postai úton a 9700 Szombathely, Sárosi Gyula utca 8. címen,
 • e-mail útján a taska@webaruhazak.info e-mail címen,
 • telefonon a 06-70-434-1025 számon.

 

 

 1. Az adatkezelés jogalapja:

 

 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja.

 

 • A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

 

6:22. § [Elévülés]

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy

 

 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését/egyéb kérését teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését/kérését feldolgozni.

 

Az igénybe vett adatfeldolgozók

 

Szállítás

 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

 

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
info@gls-hungary.com

Telefonszám: +36 1 802 0265

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

 

SPRINTER Futárszolgálat Kft. (Pick Pack Pont)

Székhely: 1097 Budapest, Táblás u 39.

Adószám: 12263840-4-43

Telefonszám: 06-1/803-6300

E-mail: pickpackpont@sprinter.hu

Honlap: http://www.pickpackpont.hu/

ÁSZF: http://www.pickpackpont.hu/wp-content/uploads/2016/11/SPRINTER-ASZF-20161115.pdf

 

 

 

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt személyes adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

 

 1. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

 

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. A jogalap az érintett kérésére történő kiszállítás teljesítéséhez szükséges.

 

 1. Az érintett jogai:

 

 1. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
 2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
 3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
 4. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

Tárhely-szolgáltató

 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

 

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Unas Online Kft.

9400 Sopron, Kőszegi út 14.

adószám: 14114113-2-08

www.unas.hu

unas@unas.hu

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

 

 1. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

 

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 1. Az érintett jogai:

 

 1. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
 2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
 3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
 4. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
 5. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

 

Weboldal üzemeltetés

 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: weboldal üzemeltetés (ellenőrzés, technikai frissítés, biztonsági rendszerfejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási feladatok)

 

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Név:    Bocskoros 2005 Kft.            

Cím:    9700 Szombathely, Sárosi Gyula utca 8.

E-mail:            taska@webaruhazak.info

Telefon:          06-70-434-1025

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

 

 1. Az érintettek köre: A weboldal szolgáltatásait igénybevevő-, illetve a weboldalon regisztrált/megrendelést leadott valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés célja: A weboldal üzemeltetése (fejlesztése, ellenőrzése, hibajavítások)

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Szolgáltató és a weboldal-üzemeltető közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a weboldal-üzemeltető felé intézett törlési kérelméig tart.

 

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 1. Az érintett jogai:

 

 1. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
 2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
 3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
 4. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
 5. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

 

Könyvelési feladatok, számlázás

 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelési feladatok és számlázás

 

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Név:    ILKONTÓ Kft.                       

Cím:    2500 Esztergom Jókai út 8.

Adószám: 12903845-2-11                         

E-mail: titkarsag@ilkontokft.t-online.hu   

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, számlázási név, számlázási cím.

 

 1. Az érintettek köre: A weboldalon megrendelést leadó valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés célja: Az elektronikus számla kiállítása/könyvelési feladatok

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

 

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 1. Az érintett jogai:

 

 1. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
 2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
 3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
 4. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

 

Online marketing szolgáltatások

 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: online marketing

 

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Név:    Wanadis Kft.             

Székhely:        1118 Budapest, Rétköz u. 7.

Web:               www.maileon.hu      

Ügyfélszolgálat: 06-1-248-0678    

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, látogatói adatok

 

 1. Az érintettek köre: A weboldalt használó- és a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés célja: A weboldalon elérhető termékek népszerűsítése, reklámozása, a weboldal látogatottságának növelése.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Szolgáltató és az e pontban rögzített adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a jelen adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.

 

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 1. Az érintett jogai:

 

 1. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
 2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
 3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
 4. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

 

 

 

Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik (Adattovábbítás esetei):

Vásárlói visszajelzések

 

 1. A Címzett által ellátott tevékenység: Vásárlói visszajelzések igénylése

 

 1. Címzett megnevezése és elérhetősége:

 

Név:    Bocskoros 2005 Kft.            

Cím:    9700 Szombathely, Sárosi Gyula utca 8.

E-mail:            taska@webaruhazak.info

Telefon:          06-70-434-1025

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, e-mail cím

 

 1. Az érintettek köre: A weboldalon megrendelést leadó valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés célja: Vásárlói visszajelzések igénylése és megjelenítése, a Szolgáltató értékelése

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 1. Az érintett jogai:

 

 1. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
 2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
 3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
 4. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
 5. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

 

 

Adósságkezelés

 

 1. A Címzett által ellátott tevékenység: Adósságkezelés.

 

 1. Címzett megnevezése és elérhetősége: Az adatkezelő által igénybe vett adósságkezelő cég.

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Családi név, utónév, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

 

 1. Az érintettek köre: Az adatkezelőnek tartozó valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés célja: Követelések érvényesítése.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a követelés behajtásáig, a tartozás rendezéséig tart.

 

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: GDPR cikk (1) bekezdés c) és f) pontja.

 

 1. Az érintett jogai:

 

 1. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
 2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
 3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
 4. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
 5. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

 

 

 

Cookie-k (sütik) kezelése

 

 1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

 

 1. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés

időtartama

Kezelt adatkör

Munkamenet sütik (session)

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A vonatkozó

látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

 

connect.sid

 

Állandó vagy mentett sütik

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

az érintett törléséig

 

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

Google Adwords konverziókövetés használata

 

 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 

 1. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

 

 1. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

 

 1. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

 

 1. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

 

 1. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 

 1. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/

 

 

 

 

 

 

 

 

A Google Analytics alkalmazása

 

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 

 1. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 

 1. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

 1. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

Facebook pixel

 

 1. A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

 

 

 

Hírlevél, DM tevékenység

 

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

 

 1. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 

 1. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím.

Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

 1. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint
 • tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

 • postai úton a 9700 Szombathely, Sárosi Gyula utca 8. címen,
 • e-mail útján a taska@webaruhazak.info e-mail címen,
 • telefonon a 06-70-434-1025 számon.

 

 1. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

 

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy

 

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén
 • köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

 

 

 

Panaszkezelés

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím

Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

Bankszámlaszám

Pénzvisszafizetés esetén a vásárlási összeg visszautalásához.

 

 1. Az érintettek köre: A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával, továbbá a panasz bevizsgálásával, javításával, szakvéleményezésével foglalkozó nagykereskedés és független bevizsgáló szervek a hivatalos Jegyzőkönyv kötelező elemeinek megadásával.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

 • postai úton a 9700 Szombathely, Sárosi Gyula utca 8. címen,
 • e-mail útján a taska@webaruhazak.info e-mail címen,
 • telefonon a 06-70-434-1025 számon.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

 

 

 

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy

 

 • a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen
 • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

 

Közösségi oldalak

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 

 1. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

 

 1. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 

 1. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 

 1. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

 1. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 

 1. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az érintettek jogai

 

 1. A hozzáférés joga

 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

 1. A helyesbítéshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 1. A törléshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 

 

 

 1. Az elfeledtetéshez való jog

 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

 

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

 1. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

 

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Intézkedési határidő

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

 

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az adatkezelés biztonsága

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

 

 1. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

 

 1. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

 

 1. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

 

 

 

Panasztételi lehetőség

 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

Zárszó

 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

 1. május 1.

 

Bocskoros 2005 Kft.